Sire filmpjes

In het voorjaar 2013 heb ik een middag met brugklassers sire filmpjes gemaakt over cyberpesten. In de ochtend hadden ze al veel over het onderwerp gesproken. En in de middag moesten ze eerst een plan maken, storyboard en toen daadwerkelijk filmen en editen. Voor dit laatste was eigenlijk niet genoeg tijd. Ook was het voor sommige leerlingen de eerste keer dat ze zoiets hebben gedaan. Hieronder staan de gemaakt filmpjes.

Share this: