MediaWijsheid Competenties PO

MediaWijsheid competenties POIn de zomer van 2013 heb ik meegeholpen om Mediawijsheid Competenties op te stellen voor het PO. Dit was in opdracht van Mediawijzer.net. Mijn rol in het project was vooral praktische input te geven voor de activiteiten.

Hier is de link naar het document.

Share this: