iXperio designthinking

In mei waiXperios ik een middag op het iXperium hier in Arnhem. Daar waren een stuk of 25 basisschool docenten bij elkaar. Na een korte intro van Emer Beamer over designthinking gingen de docenten aan de slag met het thema “mode waar beweging in zit”. In kleine groepjes gingen ze verzinnen en maken. In het lokaal was heel veel materiaal en met veel hulp van coaches kwamen er de meest prachtige dingen uit. Zo was er een handschoen die virtueel reality kon maken, een tshirt wat zelf kon afkoelen (na de gym met groep8), sokken die elkaar konden vinden in de was, een riem die met behulp van lichtjes kan laten zien hoeveel energie je hebt verbruikt en een knuffelslang die in verbinding staat met je thuis, zodat je kunt zien hoe het met je huisdier gaat. Het was bijzonder te zien wat voor dingen er werden gemaakt in zo’n korte tijd. Bijzonder ook dat de docenten niet onderdoen voor ideeën die je met kinderen in een middag kan maken.  Ook mooi te zien hoe snel het iXperium deze ruimte heeft opgetuigd zodat het een echte maakruime wordt waar binnen veel geexperimenteerd kan worden met maakactiviteiten. Ieder groepje hield een mooie presentatie van hun product.

Share this: